A proč jsme Čáslavskou madonu nazvali „zapomenutou kráskou“? Protože tato barokní socha je, kromě okruhu věřících, téměř neznámá. Nebylo tomu tak ale vždy. V minulosti byla Čáslav dokonce poutním místem a cílem byla právě socha Panny Marie Čáslavské!

Kaple Panny Marie je významná ještě z dalšího důvodu. Při archeologickém průzkumu prováděném v roce 1910 objevili zedníci při její opravě zazděný výklenek. Na dně výklenku byly nalezeny dvě zkřížené stehenní kosti a poškozená kalva se zjevnou jizvou nad levou očnicí. Vedle byly uloženy další zbytky kostí, střep kameninové mísy, dvě lopatičky vyřezané ze šindelových prkének, loučová destička, tři zbytky prkének, mech a kousek ztrouchnivělého plátna. Nález obsahoval kosterní pozůstatky dvou mužů a jedné ženy. Profesor Jindřich Matiegka nalezené kosti prohlásil za ostatky Jana Žižky z Trocnova. Dnes jsou ostatky uloženy v Žižkově síni v místní radnici.

Stavba nového obchodního centra v Kutné Hoře.
PODÍVEJTE SE: V Kutné Hoře vzniká nové obchodní centrum, otevře na konci září

3. až 7. června 1421 se Čáslav stala nejdůležitějším místem českého království. V těchto dnech se totiž v kostele sv. Petra a Pavla konal tzv. Čáslavský sněm za přítomnosti Jana Žižky. Byl to vlastně generální sněm zemí Koruny české, na němž zástupci husitů, české a částečně i moravské katolické šlechty po pětidenním rokování přijali Čtyři artikuly pražské jako zemský zákon! Artikuly pražské byly husitský program nápravy křesťanské společnosti.

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla stojí v severozápadním rohu náměstí Jana Žižky z Trocnova ve středočeské Čáslavi. Jeho základem se stal románský kostelík sv. Michala z poloviny 12. století. Po založení města bylo rozhodnuto o vybudování většího chrámu. Ten byl několikrát, především po požárech, přestavován. V současnosti se jedná o trojlodní síňový kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem, kaplí a věží. Z kostelíka sv. Michala je dnes sakristie.

Zdroj: Youtube

Až navštívíte čáslavský děkanský kostel a půjdete po dlažbě, po které kráčel před šesti sty lety husitský hejtman Jan Žižka, nezapomeňte zajít do mariánské kaple. Se zatajeným dechem si prohlédnete výklenek, kde odpočívaly ostatky Jana Žižky a svou barokní krásou vás oslní, tak jako generace poutníků, Panna Marie Čáslavská s malým Ježíškem!