„Obrátilo se na mě poměrně hodně lidí z Čáslavska a zajímalo je, jak to vypadá s nádražím, kdy bude zahájena rekonstrukce a jak se bude nádraží měnit,“ vysvětlil jeden z důvodů své návštěvy ministr dopravy.

„Z hlediska rekonstrukcí dopravních budov jde o jednu z priorit ministerstva dopravy. Máme ambici do roku 2022 provést rekonstrukci nejméně 80 nádražních budov, přičemž v současné době je dokončeno 13 nádražních objektů. Nedávno jsme například otevírali rekonstruované nádraží v Kolíně, sám jsem byl otvírat modernizované výpravní budovy v Ledečku, ve Zruči nad Sázavou, v Kácově…,“ doplnil Vladimír Kremlík.

Fotogalerie: Vlakové nádraží v Čáslavi

Jak zásadně by se měla plánovaná rekonstrukce čáslavského nádraží dotknout? „Pokud jde o samotnou Čáslav, zde by celková rekonstrukce měla začít v červnu roku 2022 s termínem dokončení do března roku 2023. Nejde ale samozřejmě jen o samotnou rekontrukci výpravní budovy, ale o celkovou proměnu stanice. Předpokládáme, že dojde k vybudování pěti nových nástupišť, mimoúrovňového přístupu podchodem a dále by mělo být místní nádraží napojeno přivedením vlakům ve směru do Třemošnice k nástupištím na hlavní trati. Zde je předpokládaný termín zahájení realizace v říjnu roku 2025, nyní je tato akce v různých stádiích příprav,“ informoval a podotkl, že vždy ale samozřejmě záleží také na dobré spolupráci s obcí, v jejímž katastru se nádraží nachází.

„Součinnost s vedením Čáslavi byla v minulosti podle mých informací vždy velmi dobrá, výsledkem jsou také například nová parkovací místa před nádražím. Jak SŽDC, tak i České dráhy budou i v příštím období spolupracovat na tom, aby se počet parkovacích míst mohl dále rozšiřovat,“ ubezpečil nakonec Kremlík místní obyvatele.

Mimo zmiňovaných otázek budoucí rekonstrukce čáslavského nádraží tlumočil Jaromír Strnad ministru dopravy také postoj mnoha místních obyvatel a žádosti některých firem o zachování přechodové lávky na nádraží, která je pro tato místa charakteristická a neodmyslitelně dotváří podobu nádraží. Vladimír Kremlík přislíbil, že této otázce bude věnovat svoji pozornost.

Zdeňka Nezbedová