„Podle pravomocného rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 8. června zaplatila společnost AVE CZ odpadové hospodářství ve prospěch bankovního účtu města Čáslavi 51 547 988 korun za odpad ukládaný na skládku v roce 2019,“ potvrdil starosta. Za uložené odpady tak na účet města letos podle vyjádření čáslavské radnice dorazilo už 90 milionů korun.

„Částka 51 547 988 korun je nyní jediným pravomocně doměřeným poplatkem a není nám známo, co je míněno dalšími platbami,“ uvedla mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková. Podle ní společnost AVE CZ považuje aktuální rozhodnutí ministerstva životního prostředí za nezákonné, protože údajně opomíjí zásadní vady v rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), stejně jako vady v postupu KÚSK v celém řízení. „AVE CZ se bude proti rozhodnutí MŽP bránit správní žalobou a dalšími dostupnými prostředky,“ dodala Ivácková.

Ministerstvo životního prostředí vydalo v pondělí 9. května rozhodnutí o odvolání společnosti AVE CZ a města Čáslav proti rozhodnutí krajského úřadu, kterým byl společnosti AVE CZ doměřen poplatek za ukládání odpadů na skládku v Čáslavi za rok 2019 ve výši 51 547 988 korun. Důvody města a firmy se ale různily. Čáslav původně požadovala doměřit ještě částku 125 274 331 korun, AVE CZ naopak trvala na tom, že žádný poplatek doměřen být nemá. Obě odvolání však byla zamítnuta a ministerstvo potvrdilo původní rozhodnutí krajského úřadu.

„Společnost AVE CZ trvá na tom, že při nakládání s odpady postupovala zcela správně, v souladu se zákonem i schválenými povoleními skládky, a proto jí žádný poplatek doměřen být nemá,“ prohlásila Pavla Ivácková a dodala. „Je potřeba zdůraznit, že většině nároků města Čáslav správní orgány nevyhověly, naopak jich byla drtivá většina pravomocně zamítnuta. To ukazuje, že ani pro státní správu není situace zcela jasná, a toto rozhodnutí tak neznamená, že by i ostatní nároky města Čáslav vůči AVE CZ a dalším původcům byly oprávněné.“

Město po AVE CZ požaduje doměřit poplatky za odpad uložený na skládce v řádu stovek milionů korun. Ty, které mu nebudou přiznány pravomocně příslušným úřadem, hodlá vymáhat soudně.

Město Čáslav požaduje doměřit:

za roky 2016 a 2017: na Ministerstvu životního prostředí České republiky leží nárok 107 milionů korun – o tomto nároku nebylo ještě rozhodnuto, pokud bude zamítnut, dojde na cestu soudního řízení

za rok 2018: 128 milionů korun, před opakovaným rozhodnutím, podle radnice bude zřejmě rozhodnuto podobně jako v případě roku 2019, tedy bude městu přiznáno pravomocně zhruba 50 milionů korun, zbytek bude požadovat soudně

za rok 2019: město nárokovalo zhruba 127 milionů korun, pravomocně přiznáno a zaplaceno bylo 51 milionů korun, 70 milionů bude město uplatňovat v soudním řízení.