Veřejné projednání prvního projektu se uskuteční v ponděí 13. července v 17 hodin na nové scéně Dusíkova divadla, park Rudolfa Těsnohlídka čeká veřejné projednání o týden později, tedy v pondělí 20. července od 17 hodin tamtéž.

K oběma akcím jsou zpracovány studie, které mají několik variabilních řešení své finální podoby. „Vedení města si váží všech konstruktivních názorů veřejnosti, a proto zve občany města k veřejným diskusím o zmiňovaných investičních akcích. O tom, v jakém prostředí budeme žít, rozhodujeme společně. Která varianta se líbí právě Vám a proč? Nebo máte další nápady jak veřejný prostor využít? Přijďte vést konstruktivní dialog na Novou scénu Dusíkova divadla, kde budou během veřejného projednávání projekty představeny za účasti architektů,“ uvedla radnice v tiskové zprávě. Vizualizace obou projektů jsou už nyní občanům dostupné na webových stránkách města.

Jak naložit s prostorem vnitrobloku v Jablonského ulici v Čáslavi se vedení města zabývalo už od podzimu loňského roku. Nakonec vyhlásilo anketu, v níž mohli lidé hlasovat, zde chtějí v lokalitě vybudovat park nebo zahrádky. S pětapadesáti procenty nakonec v anketě zvítězil park, město pak něj nechalo zpracovat projekt.