K požáru podkrovního bytu došlo ve čtvrtek 4. ledna večer. Zásah hasičů trval téměř pět hodin, mimo plamenů si také museli poradit se dvěma rozpálenými propanbutanovými lahvemi. „Příčinou požáru bylo vznícení hořlavých konstrukcí u komínového tělesa. Hmotná škoda činila milion korun,“ připomněla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Občanská pomoc na sebe nenechala dlouho čekat hned na místě a také po založení veřejné sbírky, když ve prospěch transparentního bankovního účtu s názvem Střecha pro Čeplov začaly proudit peníze od občanů a organizací. „Výsledná částka je tak dílem všech dárců a patří jim slova díků,“ zdůraznila čáslavská místostarostka Renata Vaculíková.

Poděkování Lněničkových v Čáslavských novinách

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom všem dobrým andělům mohli touto cestou poděkovat. Z požáru domu se budeme dlouho vzpamatovávat. Během několika minut se člověku obrátí život vzhůru nohama. Prvotní šok vystřídala úleva, že jsme vyvázli živí. Posléze slzy beznaděje, jak to všechno zvládneme.

Neštěstí lidi prý spojuje, ale s takovou vlnou solidarity a ochotou pomoci nikdo z nás nepočítal. Děkujeme a rozhodně nebereme veškerou pomoc jako samozřejmost. Poděkování patří složkám Integrovaného záchranného systému, především hasičům nejen za profesionální, ale i lidský přístup. Chlapi, byli jste skvělí! Díky vám nebyly škody fatální.

Poděkování také vedení města, panu starostovi Jaromíru Strnadovi i paní místostarostce Renatě Vaculíkové, kteří hned zorganizovali pomoc a mnohokrát nás navštívili, zdali něco není potřeba. A hlavně děkujeme vám všem. Děkujeme nejen za finanční podporu, ale za veškerou nabízenou pomoc od lidí i od firem. Všechny vzkazy, milá slova, úsměv, objetí… to vše člověka nakopne postavit se na nohy a být šťastný, že v Čáslavi žijí bezvadní lidé.