V letošním roce byly dotace ve sportovní oblasti rozdělené do tří skupin. Kritéria pro přidělení dotace byla dvě, a to počet členů mládeže do 18 let a sportovní výsledky. Na činnost a základnu mládeže do osmnácti let vedení města dělilo 2,6 milionů korun. Na dotace na údržbu tělovýchovného zařízení šlo 130 tisíc korun. Třetí kategorie byla dotace z finanční rezervy pro Hokejový klub Čáslav a město na ni vydalo 500 tisíc korun.

Při schvalování položek se ale ozval starosta Jaromír Strnad, který nesouhlasil s vyplacením navržené dotace ve výši 536,8 tisíc korun spolku Judo ZŠ Sadová Čáslav. „A to do doby, než bude dopracováno vyúčtování dotace za rok 2016,“ uvedl Jaromír Strnad. Martin Horský judistického oddílu ale oponoval. Podle něj je vyúčtování naprosto v pořádku. „Daňový poradce oddílu vypracoval vyúčtování, které je v souladu s kritérii města Čáslav podle všech podmínek,“ prohlásil Horský.

Nebyla to ale jen dotace pro judistický oddíl, který vzbudila nesouhlas. Zastupitelka Michaela Mandáková odmítala i navrženou výši individuální dotace pro hokejový klub. „Místo půl milionu navrhuji, aby hokejový klub dostal dotaci podle schválených kritérií, tedy ve výši 147,7 tisíc korun,“ řekla zastupitelka.

Debata mezi zastupiteli trvala bezmála půl hodiny. Nakonec se však nic nezměnilo. Čáslavští schválili původní návrh a s ním tak i kritizované půlmilionové dotace pro hokejisty a judisty. Starosta Jaromír Strnad k celkové situaci kolem dotací pro sport podotkl, že je třeba se zamyslet pro příště nad aktualizací systému jejich rozdělování. „Musí se stanovit koeficienty tak, aby byla v přidělených dotacích co největší shoda pro všechny sportovní oddíly města Čáslav,“ poznamenal čáslavský starosta.

Chod klubů i soutěže

Judisté každoročně přidělené peníze používají na činnost celého oddílu. „Ať už se jedná o přípravu, soustředění nebo například sportovní tábory,“ poznamenal Jiří Horský, předseda oddílu Judo Základní škola Čáslav Sadová.

Kromě hokejistů a judistů získali dotace také plavci, volejbalisté, atleti, TJ Sokol Čáslav, tenisté a rovněž fotbalisté z FK Čáslav. Ti používají každoročně přidělenou dotaci na různé věci. „Pomůže nám zajistit soutěže mládežnických týmů, odměny pro rozhodčí, nákladnou dopravu na zápasy nebo běžný chod klubu,“ řekl předseda FK Čáslav Václav Vondra.

Tenisový klub Čáslav využívá peníze z dotace obdobně. „Platíme z toho provoz klubu, ale také plyn, který udržuje v zimě nafukovací halu. Děti mohou díky tomu také v sobotu zdarma trénovat,“ řekl Anton Ďurana.

Sportovní klub Dotace Dospělí Mládež do 18 let Celkem
AC Čáslav, spolek 392 568 Kč 87 72 159
Judo ZŠ Sadová Čáslav, spolek     536 835 Kč 35 213 248
FK Čáslav, z.s. 987 587 Kč 76 233 309
Plavecký klub Pandora 79 163 Kč 17 35 52
Tenisový klub Čáslav  109 365 Kč 57 59 116
Volejbalový oddíl Čáslav ZŠ Masarykova z.s.  62 015 Kč 1 47 48
TJ Sokol Čáslav         56 600 Kč 156 51 207
Individuální dotace – finanční rezerva
HC Čáslav, z.s.   500 000 Kč 25 92 117