Rozhodnutí zastupitelů přišlo tři týdny poté, co ministerstvo životního prostředí, k radosti mnoha obyvatel města, zastavilo schvalovací proces a vrátilo dokumentaci EIA k přepracování s tím, že vykazuje řadu nedostatků. Situace se však nyní obrátila.

Na programu pondělního zasedání byl jediný bod. Tím bylo doporučení rady města schválit záměr společnosti AVE za podmínek, na kterých se obě strany předem dohodly. Mimo jiné jde například o to, že se po roce 2030 neuloží na skládce víc než 37 procent nebezpečného odpadu z celkového ročního návozu, nebo že bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., v níž se společnost zaváže k různým platbám.

Smluvené podmínky
• po roce 2030 bude ukládáno maximálně 37 % N-odpadů z celkového ročního návozu na skládku
• v EIA navržená úprava odpadů na palivo (PEVO) ve výši 100 000 tun ročně bude z projektu zcela vyřazena
• recyklace stavebních odpadů v EIA bude snížena na polovinu, to znamená max. 20 000 tun ročně, • zahájení budování biokoridoru proběhne nejpozději v roce 2025
• maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu
• povolování jednotlivých sekcí bude vždy po 500 000 m3 odpadu,
• bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí Dohodu o spolupráci z roku 2012, v níž se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaváže:
- ke garanci ročních plateb v letech 2024 - 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,
- ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,
- od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně,
- od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,
- k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

Už vstup do Dusíkova divadla ale napovídal, v jakém duchu se nejspíš celé jednání ponese. Na schodišti k Nové scéně stálo několik transparentů, další si přinesli lidé s sebou do sálu. Hesla jako „Chceme poctivou práci radních“, „Zastupujte naše zájmy“ nebo „Čáslav – Klondike 90. let“ jasně ukázaly, jak kontroverzním tématem rostoucí hora odpadků je.

Nevíme, co na té skládce vlastně je

„Myslím si, že po třiceti letech děláme stejnou chybu. To životní prostředí tady dostane na frak a nic s tím neuděláme, mikročástice nebezpečného odpadu nám budou lítat po celém městě,“ tvrdí například Olga Hrubá z Čáslavi, která je navíc přesvědčená, že ani podmínka města o 37procentním omezenení po roce 2030 na věci nic nezmění.

Čáslavská lékařka Hana Lásková od samého začátku upozorňuje zejména na zdravotní aspekt celého problému. Nikdo podle ní nemůže tušit, co v tělese skládky ve skutečnosti je. Je přesvědčená, že existence skládky ovlivňuje nejen životní prostředí, ale i zdraví obyvatel města. „Kdo tu hromadu, která je tu za ty roky navezená, bude jednou likvidovat a jakou formou? Je potřeba ukončit skládkování a vydat se cestou důsledného třídění,“ říká Lásková.

Opozice: Zaplatíme víc, než získáme

Během jednání zazněla i kritika vůči dohodnutým finančním kompenzacím od AVE, které nejsou podle některých lidí dostatečné a nevyvažují všechna rizika spojená se skládkou půl kilometru od prvních čáslavských domů.

Proti rozšíření skládky se od začátku staví všech šest opozičních zastupitelů z Čáslav pro všechny. Například Martin Jusko je přesvědčený, že existence skládky, navíc v její rozšířené podobně, může negativně ovlivnit zájem mladých lidí o bydlení v Čáslavi. „Hrozí, že město bude stárnout, možná se dostaneme pod hranici 10 tisíc obyvatel a přijdeme o peníze z rozpočtového určení daní,“ sdělil Jusko a poznamenal, že to tak může být v důsledku nákladnější, než kolik na skládce město vydělá.

Podle Davida Tichého se po roce 2030 v Čáslavi bude skládkovat významné množství pouze nebezpečného odpadu. „I když rozumím podnikatelskému záměru firmy AVE, je to to, co mi nejvíc vadí právě s ohledem na budoucí generace,“ řekl.

Potřebujeme zajistit špitál i chod města

Starosta města Jaromír Strnad ( ČSSD a Nezávislí) sdělil, že město mělo dvě možnosti: buď ukončit spolupráci s firmou AVE a vybudovat vlastní zařízení na likvidaci odpadu za miliony korun, nebo v ní dál pokračovat a mít z toho určitý benefit pro městkou kasu. Kompenzace, na kterých se obě strany dohodly, jsou podle jeho slov přijatelný kompromis.

„Pokud se nová EIA neprojedná a integrované povolení nebude vydané nejpozději do konce příštího roku, nemáme kde skládkovat, to je potřeba si uvědomit. Ten tlak je velký,“ připustil starosta.

Na otázku, jaký má z jednání pocit, řekl: „Jaký z toho můžu mít pocit, když to opravdu děláte s nejlepším svědomím a vědomím a a tady se vás lidi zeptají kolik z toho máme v kapse.“ Reagoval tak na výrok jedné z obyvatelek města, která se zastupitelů přímo zeptala zda mají při svém rozhodování čisté svědomí nebo naplněné kapsy.

Radní Zdenka Nezbedová ( ČSSD a Nezávislí) ještě doplnila, že peníze od AVE nejsou zanedbatelné, a město ví, kde je potřebuje nejvíc. „Je krásná věc nemít tady skládku, ale ta skládka tady bude. A my potřebujeme zajistit špitál, potřebujeme zajistit další provoz města. Není možné během pár měsíců či let odpadové hospodářství zajistit jinak,“ dodala s tím, že město si zajistilo mimo jiné částku 5 milionů ročně právě na chod nemocnice - a to po celou dobu životnosti skládky.

AVE: Bez povolení máme kapacitu na rok

Podle jednatele společnosti AVE Aleše Hampla vyčerpá firma kapacitu skládky při současných návozech zhruba do dvanácti měsíců, proto potřebuje povolení v procesu EIA a následném integrovaném povolení. „Projednáváme to tu proto abychom věděli, jak máme EIA upravit. Byli jsme dotlačení do toho aby se v desetitisících tunách snížila kapacita nových zařízení. EIA nově podáme a šlo o to, jak vymezíme budoucí spolupráci,“ upřesnil Hampl.

Vždycky prý jde o určitý kompromis, který se vyjednává. „Právě kvůli kauze konstrukčních prvků jsem navrhl, aby tady byla garance určitého minima z naší strany,“ dodal.

Kauzu konstrukčních prvků přitom Hampl zmínil kvůli tomu, že firmu stíhají kriminalisté z elitního útvaru, že neodváděla poplatky z několika skládek, ačkoliv to byla její povinnost, a je si vědom, že v Čáslavi nyní nebudí důvěru.

Pokud by prý k dohodě nedošlo, proces schvalování by se protahoval a v důsledku by byl nevýhodný pro všechny strany.