„Ve srovnání s Českou republikou je situace dárcovství krve na Kutnohorsku velice dobrá. Dárci nám nechybí, ale přivítali bychom nové, perspektivní mladé dárce, zejména muže,“ uvedla Marie Drdová, primářka hematologicko – transfuzního oddělení v Městské nemocnici v Čáslavi. A to z toho důvodu, že muži mohou darovat krev častěji, po čtvrt roce. Ženy pouze třikrát do roka.

Dárci krve zachrání řadu lidských životů. Proto si zaslouží úctu a poděkování každého z nás. Darovat může kaž〜dý občan od osmnácti do pětašedesáti let, který je zdra〜vot〜ně způsobilý. Nerozlišují se vzácné nebo méně potřebné krevní skupiny, proto i vaše krev, ať je jakékoli skupiny, je potřebná. Kdokoliv z nás se může dostat do situace, ve které bude vzácnou tekutinu naléhavě potřebovat.

Optimální formou motivace a odměny je společenské ocenění, například v podobě udělování pamětních diplomů a medailí profesora Jana Janského a zlatých křížů Českým červeným křížem.

Darovat lze nejen krev, ale také třeba kostní dřeň nebo sperma. Ty se však darují na jiných odborných stanicích. V Čáslavi jsou vybaveni pouze na dárcovství krve.

Jana Vavřičková