Z mnoha témat to byly například: šikana, trestné činy, závislosti na drogách, alkoholu, hazardních hrách, tabáku, kontakt s neznámými lidmi, nebezpečí při požárech, dopravních nehodách, přivolání pomoci, dopravní výchova - malý chodec a cyklista.

Tuto akci zajišťovali na naší škole členové Preventivně informační skupiny Policie ČR z Kutné Hory. Žáci se seznámili s nprap. Vendulkou Hanzlovou, nprap. Danielem Votroubkem a dalšími policisty. Děti si mohly prohlédnout policejní stejnokroj, odznak i policejní hodnosti.

Policisté přiměřenou formou poskytovali informace a rady, uváděli příklady situací, s nimiž se ve své práci setkali, a ochotně odpovídali na zvídavé dotazy žáků. Děti plnily zajímavé úkoly do „Ajaxova zápisníku“, pojmenovaného podle policejního psa Ajaxe, který je provázel celým pracovním sešitem. Velkým přínosem bylo, že jim při plnění úkolů pomáhali nejen policisté a učitelé, ale i rodiče, což napomohlo k vzájemné komunikaci a upevnění vztahu v rodině.
Na konci školního roku byl projekt zakončen a vyhodnocen. Děti dostaly drobné dárky věnované Policií ČR. Tímto ale preventivní program v naší škole nekončí, bude pokračovat také ve 3. ročníku.

Celá akce byla pro naše žáky velkým přínosem. Napomohla k jejich větší informovanosti, k zodpovědnosti za jejich jednání a chování a ke kladnému vztahu k Policii ČR