Tvrdí to alespoň jeho ředitelka Květuše Mašínová. Důvodem má být takové ukrácení státní dotace pro letošní rok, které vystavuje organizaci kritické finanční situaci. Tato dotace byla ve výši 43 procent, přičemž pro udržení provozu je podle Mašínové zapotřebí příspěvek ve výši zhruba 60 až 70 procent.

„Je velmi těžké hospodařit prvního půl roku s nejistým rozpočtem. Je samozřejmě mnohem těžší hospodařit po zbytek roku s rozpočtem, ve kterém chybí dva a půl milionu korun, když šance na dožádání zbylých prostředků v dalším kole přidělování dotací jsou tak mizivé.“ uvedla Mašínová. „V případě, že se nezmění současný systém rozdělování dotací, hrozí, že se čtyřicet klientů našeho střediska octne na ulici,“ dodala.

Jak konstatovala, bylo nutné okamžitě hledat náhradní zdroje. Vstříc vyšlo město Čáslav. „Víme, že organizace pro poskytování sociálních služeb mají v letošním roce problémy s hospodařením. Diakonie proto požádala o půjčku na nějaké překlenovací období, než se finanční tok zlepší,“ řekl čáslavský místostarosta Jaromír Strnad.

Město podpořiloDiakonii Českobratrské církve evangelické bezúročnou návratnou půjčkou ve výši 500 tisíc korun.

„Jsme velmi vděčni městu Čáslavi a zastupitelstvu města, které jednomyslně podpořilo naši žádost a rozhodlo se poskytnout středisku půjčku ve výši 500 tisíc korun na delší období. Takže již nyní žije středisko na dluh a pokud se nepodaří získat zbylé finanční prostředky, bude středisko nuceno své služby uzavřít,“ uvedla Květuše Mašínová.

Poskytovatelem zmíněné dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, navrhuje ji však Středočeský kraj.

Podle tiskové mluvčí Středočeského kraje Berill Maschekové Ministerstvo práce a sociálních věcí letos přidělilo kraji celkově značně nižší částku než v roce 2009. Kraj prý z tohoto důvodu zřídil Humanitární fond, z něhož jsou financovány sociální služby. „Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko v Čáslavi zažádala o investiční dotaci z tohoto fondu a získala 100% požadavek, který činil 520 000 korun,“ poznamenala Mascheková. K samotné dotaci však připomněla, že na dotace a granty není právní nárok.

Ředitelka: Rekonstruované sociální zařízení možná nebude mít kdo používat

Podle slov Květuše Mašínové ale zmíněný Humanitární fond Středočeského kraje nepodpořil služby, ale investiční akci, konkrétně rekonstrukci sociálního zařízení v diakonii. "Kdybychom bývali věděli, že naše provozní dotace bude tak výrazně ukrácena, raději bychom na podzim loňského roku žádali o podporu služeb a ne o podporu investice. Jsme za ni samozřejmě vděčni, ale pokud se situace s financováním nezmění, nebude mít rekonstruované sociálky příští rok kdo používat.