Pobyt svým klientům se rozhodli zpestřit zaměstnanci domova důchodců ve spolupráci s oblastní charitou střediska A + D a seniorům připravili čarodějnickou zábavu se zpěvem a tancem. Zaměstnankyně domova a dobrovolnice z pedagogické školy se převtělily do čarodějnických těl a předvedly větrný rej. Vyzvaly seniory k tanci a vzaly je do kola. Zkrátka nepřišli ani imobilní obyvatelé, kteří brázdili parket na svých vozíčkách. K tanci i poslechu zpíval a hrál na harmoniku pan Matura.