Podle slov tajemníka radnice Josefa Rumla už bylo na čase. Pokud by se totiž vhodnou lokalitu sehnat nepodařilo, hrozilo údajně i zrušení sboru ve městě, což by byla skutečná katastrofa. „Město je povinno zajistit fungování hasičského sboru, a to buď pomocí dobrovolných hasičů nebo profesionálů,“ řekl Ruml. Radnice proto nelitovala nemalých prostředků na zakoupení pozemku, na němž má po převedení pod Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje nová požární zbrojnice vyrůst. „Vybudování tak velkého dobrovolného sboru by totiž vyžadovalo ještě nesrovnatelně větší náklady,“ vysvětlil tajemník Ruml.
Současné umístění hasičárny ve dvoře městského úřadu je totiž především z prostorového hlediska dlouhodobě nevyhovující. „Současná lokalizace zbrojnice je podle některých informací jedna z nejhorších, ne–li vůbec nejhorší v celém Středočeském kraji,“ zdůraznil Ruml.

Především zoufalé prostorové podmínky současné zbrojnice uvedl šéf profesionálních hasičů na Kutnohorsku Jiří Pokorný jako důvod ke stěhování. „Je zde hlavně velice problémový výjezd velké požární techniky. Každou chvíli s tím máme potíže. Nedostatečné jsou ale také podmínky pro garážování techniky a vlastně celkově prostory pro výkon služby. Veškerý provoz se řeší ve třech místnostech,“ popsal. Možnost přestavby zbrojnice na alespoň částečně vyhovující je podle jeho slov rovněž nulová.

Lokalita pro novou požární zbrojnici by se měla nacházet ve Vrchovské ulici. Podle informací z radnice se jedná o objekt dřívějšího výzkumného zemědělského ústavu.

Jak uvedl plukovník Jiří Pokorný, k výstavbě by mělo dojít v letech 2009 až 2010. „Máme příslib od kompletního vedení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje i od pražského generálního ředitelství. Jedná se o prioritní záležitost,“ podtrhl vážnost záměru Pokorný.