Výstava nabídne dospělému návštěvníkovi nevšední pohled dětí na jejich okolí. Děti ze školek v Čáslavi a okolí vytvářely v červnu pro organizátora expozice Michala Duška nejrůznějšími technikami výrobky. Nechybí společné koláže, ale i jednotlivé kresby a malby všeho možného. Na obrázcích jsou k vidění například zvířátka, výjevy z různých ročních období, ale i představy a fantazie předškolních dětí.

Kromě samotných výrobků doprovází výstavu i interaktivní motivy. Například se mohou návštěvníci nechat vyfotografovat a sdílet svou fotografii na facebookovém profilu výstavy. Dále probíhá i projekce videí ze školek, které se do výstavy zapojily. Ta návštěvníky pobaví veselými záběry z dnů v mateřinkách i odpověďmi dětí na nejrůznější zapeklité otázky.

Výstava Ideální svět bude veřejnosti přístupná do neděle 28. července. Otevřeno bude vždy od úterý do neděle v době od deseti do dvanácti hodin a od čtrnácti do sedmnácti hodin. Po skončení července se expozice podle organizátora možná přesune do Žlebů.

close Michal Dušek, organizátor výstavy Ideální svět zoom_in

Pár otázek pro organizátora výstavy Michala Duška

Organizátorem výstavy Ideální svět je Michal Dušek. Ten chce podle svých slov dospělým návštěvníkům expozice ukázat, jak osobitý a nezopakovatelný projev každé dítě má.

Jak hodnotíte vernisáž?
Jsem rád, že už se výstava rozjela. Bohužel nás hned několikrát zklamala technika. Na zahájení ještě nefungoval internet, takže návštěvníci nemohly sdílet své obrázky na Facebooku. Také jsme měli připraveny velké postavy v životní velikosti, složené z fotografií. Ty se ale zasekly v tiskárně, ale věřím, že se vše spraví a během týdne bude výstava se vším všudy fungovat tak, jak má.

Jak myšlenka výstavy vznikla?
Původně vůbec nemělo jít o obrázky dětí. Chystal jsem jiný projet, ale pak přišly záplavy, a lidé, se kterými jsem původně spolupracoval, museli řešit je. Prostory ve výstavní síni už ale byly zamluveny a nechtěl jsem o ně přijít. Tak jsem musel improvizovat. Výstavu jsem měl nakonec vymyšlenou a sepsanou během dvou dnů a oslovil jsem jednotlivé mateřské školky na okrese.

Které se školky zapojily?
Nápad zaujal většinu z nich. Bohužel, přijít s takovým projektem na konci školního roku, kdy je jasně daný program, je ošemetné. Nechtěl jsem ale tlačit na pilu. Řekl jsem si, že co seženu, to seženu. Nakonec na výstavkách vidíte výrobky dětí ze školek z Čáslavi a blízkého okolí – Žlebů a Žehušic. Vůbec ale nevylučuji pokračování expozice, protože se ozývají další mateřinky, které by se rády do výstavy přidaly, a nejsou pouze z Kutnohorska. Možná tedy budeme pokračovat po prázdninách, nebo třeba před Vánoci, ještě větší výstavou. Jsem moc rád, že se nápad tak líbí.

Jaké je hlavní poslání této výstavy?
Chci dospělým ukázat, jak krásný svět mají děti. Dnešní doba je tak uspěchaná a jen málokdo se zastaví a pokochá se všední krásou. Děti tohle umí. Když se rozhlédnete, uvidíte, že žádný obrázek není stejný. Co dítě, to osobnost. Chci, aby tato výstava přinesla příchozím návštěvníkům potěšení a trochu inspirace do života.

Zaujala mě ta síť na zdi, s nápisem Poděkování…
Ano, to je pro mě velice důležité. Přál bych si, aby každý, kdo si přijde výstavu prohlédnout, si vzpomněl na někoho, kdo mu nenápadně usnadňoval nebo zpestřoval chvíle v mateřince. Ať už to byla paní učitelka, kuchařka, nebo třeba pan údržbář, který chodil poctivě utahovat celá léta kohoutky. Přál bych si, aby jména těchto lidí objevili jako poděkování tady na této zdi.

Na závěr se chci zeptat, co se stane po výstavě s obrázky?
Myslel jsem na to, že by se zpeněžily a výtěžek z nich byl putoval na dobročinné účely. Přeji si ale, aby se úplně na konci vrátily k autorům. Děti si to zaslouží.