Jak prozradil místostarosta Čáslavi Jaromír Strnad, dodavatelské firmě Silnice Čáslav – Holding se podařilo beze zbytku využít dřívější kamennou dlažbu náměstí, která byla částečně ukryta pod asfaltem. Jedná se o kvalitní materiál, jejž by byla škoda nevyužít.

Dělníci proto tuto starou dlažbu vyzvedli a znovu z ní poskládali povrch náměstí. „Ani kámen nepřišel nazmar,“ poznamenal Strnad. Zbývající plochy budou tvořeny klasickými dlažebními kostkami o rozměrech 10 x 10 centimetrů (na snímku), chodníky pak drobnější dlažbou, takzvanou mozaikou. Práce současně pokračují i na schodech u Žižkovy brány. Z Kostelního náměstí se dělníci přesunou do ulic Mahenovy a Generála Moravce.

I zde bude dlažba pokrývat významnou část povrchů. Jak prozradil místostarosta Strnad, asfalt bude tvořit jen „jízdní dráhu“ ulice Generála Moravce, zatímco stání pro automobily budou vyskládána z dlažby 10 x 10 a chodníky z mozaiky. Celkové náklady na rekonstrukci historického centra města činí více než dvacet osm milionů korun, přičemž částku necelých třiadvaceti milionů korun se městu podařilo získat formou dotace z Evropské unie. Souběžně s rekonstrukcí centra pokračuje oprava interiéru kostela svatého Petra a Pavla.

Jedná se však o jinou akci, jejímž investorem je Římskokatolická církev a kterou pro letošní rok jedním milionem korun podpořil Středočeský kraj.