Kompetence si rozdělilo město a Středočeský kraj. Zatímco radnice v letošním roce zajistí zpracování projektové dokumentace, kraj zahrne akci do svého plánu investic a zrealizuje ji v roce 2010. „Po dohodě s projektantem dojde ke zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení do konce letošního roku,“ potvrdil místostarosta Čáslavi Jaromír Strnad.

„Až bude mít město hotovou projektovou dokumentaci, začne vyjednávání s krajem o výběru dodavatele a dalších krocích,“ dodala mluvčí Středočeského kraje Berill Mascheková.

Podle současných plánů existují dvě varianty rekonstrukce. V obou případech se jedná o přeměnu křižovatky z klasické na kruhovou. Obě studie však vyžadují zásah do okolních pozemků. První počítá s takovým napojením ulic Tylovy a Generála Moravce, díky němuž si vozidla v těchto místech nebudou muset dávat přednost. Realizace této varianty by si však vyžádala odkoupení pozemků v blízkém parčíku, do nějž by komunikace částečně zasahovala. A úspěch v tomto směru není předem zaručen.

Pokud se pozemky vykoupit nepodaří, přijde ke slovu varianta číslo dvě. Ta předpokládá posun křižovatky naopak směrem k parku vyplňujícímu prostor mezi ulicemi Masarykovou a Pražskou. Změna majetkových poměrů by v tomto případě nebyla zapotřebí.