„Jedná se především o objekty, kde oprava buď už probíhá, nebo které jsou ve velmi špatném až havarijním stavu,“ uvedl vedoucí odboru vnějších vztahů radnice Antonín Hejzlar. „V jednom případě jde o akci města,“ dodal místostarosta Čáslavi Jaromír Strnad.

Čáslavské památky, které získaly podporu
židovská synagoga
– žadatelem židovská obec
dům č. 147
– žadatelem soukromý vlastník
kostel sv. Alžběty
– žadatelem římskokatol. církev
hradební bašta
– žadatelem evangelická církev
městské opevnění
–žadatelem město