Původní záměr města a rybářů, kterým bylo ponechání Podměstského rybníka v Čáslavi po nedávném výlovu bez vody za účelem následného odbahnění, padl. O této představě jsme v Kutnohorském deníku informovali 14. března.

„Rybník je třeba nechat nějaký čas vypuštěný. Teprve po částečném vyschnutí totiž bude možné zahájit odstraňování bahna, které se pomocí těžké techniky nakrájí jako máslo,“ uvedl tehdy místostarosta Jaromír Strnad. Všechno je ale jinak. Z důvodu zpoždění desetimilionové dotace, kterou městu, potažmo rybářům přislíbilo ministerstvo zemědělství, není možné nechat rybník tak dlouho bez vody. Přináší to s sebou totiž negativní vlivy na okolí, jako je například zápach. Zmíněné peníze dorazí v září.

Jak uvedl Jaromír Strnad, nadále však platí předpoklad, že odstranění sedimentu ze dna rybníka se stihne ještě letos. „Voda se vypustí zhruba dva měsíce předtím, než se odbahňování zahájí,“ dodal místostarosta.