V cukrovaru vzniknou asi byty

Na bývalý cukrovar včetně pozemků hodlá radnice vypsat výběrové řízení na prodej. „Mám obavu o to, kde najdou ti lidé působiště. Chybí mi ta návaznost řešení, aby město zajistilo jiné působení charity,“ předeslal zastupitel Jiří Vojáček. V samotném návrhu by tedy mělo být ošetřeno zajištění přesídlení obyvatel i neziskové organizace, která s touto převážně romskou komunitou pracuje.

„Investor by nakoupil potřebný počet bytů a zajistil zázemí pro charitu,“ předeslal starosta Ivo Šalátek. Stěhování by totiž výhledově čekalo i obyvatele protějšího objektu bývalého ČSAD, kde působí i charitní středisko Přístav.

Tento areál a pozemek bývalého koupaliště byl v územním plánu vymezen pro ubytovací kapacitu vyšší třídy, ale možné je i sportovní využití. V této souvislosti se již dříve hovořilo o kryté hale či skateparku.

Charita využije školní objekt

Nezisková organizace, která v řadě oblastí zajišťuje služby jako jediná v lokalitě, počítá s přesunem svých středisek do budovy bývalé zvláštní školy v ulici Na Náměti. „Jsme schopni obsadit celou budovu,“ podotkl ředitel Oblastní charity Kutná Hora Robert Otruba.

Peníze by mohly přijít z Bruselu

„Město zpracovává integrovaný plán potřebný pro čerpání strukturálních fondů z Evropské unie. Chceme, aby tam město zahrnulo rekonstrukci zvláštní školy a přestěhování charity z bývalého cukrovaru a budovy ČSAD,“ uvedl Robert Otruba k možnostem financování zrekonstruování budovy.
Neziskovky nemohou žádat o peníze z Bruselu samostatně. Systém totiž počítá se zpětným proplacením investic a na to nemají tyto organizace prostředky. Proto je nutná dohoda s radnicí. „Města si mají projekty sociálních služeb zahrnout do akcí ze strukturálních fondů ,“ přiblížil Otruba.