Gratuluji k ocenění. Myslíte, že by se v Čáslavi našel ještě někdo jiný, komu se dostalo takové pocty?

To nevíme, ale v městské policii jsme určitě první.

Kolik se vás začátkem května při jeho předávání sešlo? Kde se konalo a kdo byl všechno přítomen? A jak vlastně ocenění vypadá?

Jedná se o diplom, podepsaný ministrem vnitra Ivanem Lanerem, který jej také osobně předává. Celý akt se uskutečnil v Trojském zámku v Praze. Celkem pět nás přebíralo diplom za statečnost. Dále bylo přítomno kolem tří desítek oceněných za zásluhy.

Od koho vzešel prvotní impuls k ocenění vašich zásluh při zásahu v domě s pečovatelskou službou?

To dosud sami s jistotou nevíme. Ale zcela určitě to byl někdo z hasičského záchranného sboru.

Vraťme se k okamžiku, kterým to vše začalo. Vy jste byli první, kdo zjistil požár v domě s pečovatelskou službou?

Ano. Měli jsme hlídku a náhle jsme ucítili dým. Vydali jsme se tím směrem. Téměř vzápětí nám požár hlásila také operační.

Jak zásah probíhal?

Jak už bylo řečeno, na místo jsme dorazili dříve než hasiči i ostatní složky integrovaného záchranného systému. Viděli jsme, že dům je v plamenech a je neprodleně třeba lidem pomoci. Začali jsme je proto evakuovat. Pamatuji si, že jednoho muže jsme dostávali ven oknem. Bylo třeba také evakuovat ženu na vozíčku. Samozřejmě jsme nejprve odpojili z provozu plyn, elektřinu a podobně.

Jak evakuovaní spolupracovali?

Vzhledem k tomu, že k požáru došlo kolem třetí hodiny ranní, většina z nich spala. Dům proto opouštěli v nočních košilích, bosí … Mnozí špatně slyšeli a tak příliš nechápali, co se děje. U každého jsme museli vykopnout dveře, jinak by se možná nevzbudili. O to byla situace obtížnější.

Jak velké nebezpečí hrozilo?

Šlo skutečně o život. Vidět bylo jen asi do výšky jednoho metru nad zemí, výše vše halil hustý dým. Spícím lidem akutně hrozilo udušení jedovatými splodinami.

Jak dlouho trvalo, než na místo po vás dorazil také hasičský záchranný sbor

Byla to chvíle, ale nám to připadalo jako věčnost. Zdálo se nám, jakoby každá minuta trvala půl hodiny. Navedli jsme hasiče na místo. Faktem je, že kdyby se událost nemusela hlásit nejprve do Kladna, odkud putoval pokyn k výjezdu do Čáslavi, byli by na místě podle našeho názoru o několik minut dříve.

Kolik lidí bylo evakuováno v momentě, kdy hasičský sbor dorazil?

Okolo deseti. Zbývalo evakuovat ještě horní patro.