Silně se proti dokumentu ohradil tajemník čáslavského městského úřadu Josef Ruml, jemuž se nelíbil způsob, jakým zpráva hodnotí hospodaření radnice. „Ačkoliv nejsem zastupitel, dovoluji si apelovat na volené členy zastupitelstva, aby tento dokument v žádném případě neschválili,“ uvedl přímo Ruml.
A jak se ukázalo, část zastupitelů si zřejmě jeho doporučení skutečně vzala „k srdci“. „Schvalme usnesení, které uloží finančnímu výboru zprávu přepracovat,“ navrhl zastupitel Jiří Havlíček (ČSSD).

Podle starosty Vladimíra Hamrala (ČSSD) však zpráva ani nemohla být vypracována dobře, protože jí nepředcházelo schválení plánu práce, který by pro ni stanovil jasné zadání. „Naším úkolem je tedy nejdříve schválit plán práce, teprve potom se můžeme bavit o nějaké zprávě,“ uvedl Hamral.

Nejprve však bylo nutné provést hlasování o samotné zprávě tak, jak bylo stanoveno v programu zasedání.

V něm se pro schválení zprávy vyslovilo devět hlasujících z přítomných sedmnácti. Zastupitelé tak zprávu odmítli.

V následném hlasování, které se tentokrát týkalo starostou zmíněného plánu práce, se zastupitelstvo vyslovilo jednomyslně pro vypracování tohoto dokumentu.

Zmíněný spor však není jediný, který se okolo této zprávy rozhořel. Předseda finančního výboru Miroslav Richter vyslovil pochybnost, zda mají smysl kontroly příspěvkových organizací. V tom mu však oponoval místostarosta Jaromír Strnad (ČSSD). „Už z názvu vyplývá, že úkolem finančního výboru je kontrolovat finance,“ zdůraznil.