„Podařilo se získat prostředky na revitalizaci zeleně ve čtrnácti lokalitách města. Revitalizaci zeleně se chceme věnovat dlouhodobě a chceme do ní zapojit občany města,“ popsal plány radnice starosta Vlastislav Málek.

A právě první akcí tohoto typu, jakýsi „zkušební balónek“, byla výsadba téměř čtyřiceti sakur v areálu generála Eliáše, kde byla v minulých měsících zbourána bývalá vojenská ubytovna. „Od výsadby stromů s pomocí občanů nad rámec plánované výsadby si slibujeme sounáležitost a propojení občanů. Jejich zájem mě osobně potěšil a v projektu budeme dále pokračovat,“ vyhodnotil sázení sakur místostarosta Martin Horský.

Volba sakur pro tuto lokalitu nebyla náhodná. Přímo na tomto pozemku totiž stojí dvě vzrostlé sakury a o kousek dále, před pobočkou budovy městského úřadu, je vysazena sakurová alej. Dendrolog nedoporučil výsadbu jehličnanů z důvodu přemnožení kůrovce.

Štědřenec odvislý na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi.
Pokácení štědřence odvislého na čáslavském náměstí vyvolalo nesouhlas

Sakura ozdobná (Prunus serrulata) je japonská okrasná třešeň a je známá jako jeden ze symbolů Japonska. Tento japonský národní strom, který už ani nevnímáme jako dovezený druh, u nás nazýváme třešeň japonská, višeň pilovitá, slivoň pilovitá, třešeň okrasná nebo prostě třešeň sakura. Sakury patří do čeledi růžovitých, větvičky s květními pupeny můžeme rychlit jako „barborky“. A nebo „sakurky“?

Výsadba sakurového sadu či háje občany města byla úspěšná. Podpořila, a to nejen u dětí, vztah k zeleni a k místu bydliště. A až sakury během několika roků vyrostou, vznikne tak jakási oblast klidu, kde se budeme moci zastavit, odpočinout si a zklidnit mysl.

Palackého náměstí v Kutné Hoře.
Nabídne Palackého náměstí v Kutné Hoře vodní osvěžení?