V souvislosti s tím mimo jiné uvádějí, že pokud bude Bubla nadále zastávat post ředitele nemocnice, zvažují po skončení nouzového stavu nemocnici opustit. „Lékaři interního oddělení už nejsou ochotni nést zodpovědnost za své pacienty v podmínkách vytvářených současným vedením. Pokud bude nadále Rudolf Bubla vykonávat jakoukoliv funkci v Městské nemocnici Čáslav, zvažujeme nabídnout po skončení nouzového stavu svůj um a zkušenosti jinému poskytovateli zdravotní péče,“ píší lékaři v dopise.

Ten dostala redakce Deníku k dispozici spolu s upozorněním, že Městská nemocnice Čáslav je opravdu v krizi. Ředitel nemocnice to ale striktně odmítá. „To v žádném případě. Takto řečeno to vypadá jak šíření poplašné zprávy. Nemocnice plní své funkce a dobře. S omezeními, které jsou nyní vynuceny bojem s pandemií covid-19. Ta omezení jsou významná, podobně jako je tomu v dalších nemocnicích,“ uvedl Rudolf Bubla.

A zdůraznil, že podstatné je, že nemocnice boj zvládá. „Je to s obrovským úsilím našeho personálu, řada kolegyň a kolegů je unavena. V těchto dnech do toho hledáme cesty, jak rozsah péče o nemocné s covid-19 posílit, to ve stavu, kdy jsme již prakticky na hranici našich možností. Současná prognóza vývoje pandemie bohužel není příznivá a musíme být připraveni,“ dodal Bubla.

Ředitel si podle svého vyjádření zároveň uvědomuje, jak velké nároky jsou na personál interního oddělení kladeny. „Nemocnice se s pandemií potýká již téměř rok. Lékaři interního oddělení mi vyčítali, že na podzim zvolené řešení vybudování improvizovaného infekčního oddělení pro pacienty s covidem je jiné, než jaké upřednostňovali. Bylo to složité rozhodování, které klade na personál interny vyšší nároky,“ dodal Bubla s tím, že dopis lékařů interny vnímá spíše jako jako volání o pomoc, aby jim více pomohli další kolegové.

Proti skutečnostem v dopise se ohradilo také vedení města jakožto zřizovatel nemocnice. „Vedení města velmi lituje eskalace napětí, kterému neprospívá medializace problémů, jenž nemají jednoduché řešení a zneklidňují veřejnost v tom, zda se může spolehnout na zajištění dostupné zdravotní péče. Chod naší nemocnice není v současné době ohrožen, finanční situace nemocnice je stabilizovaná a všechna oddělení fungují díky nasazení personálu nemocnice,“ uvedl starosta Čáslavi Vlastislav Málek.

Rada města v pozici zřizovatele rovněž podle něj neshledala důvody, aby ředitele nemocnice odvolala z funkce. „To, že část personálu nemocnice jeho angažování na ředitelský post nepřijala, s jeho působením se nesmířila a pro toto své odmítavé stanovisko se různými cestami snaží získat podporu části veřejnosti, je realita, která mě netěší, ale nezbývá, než trpělivě vysvětlovat a zdůvodňovat přijatá opatření,“ dodal Málek.

Ten zároveň zdůraznil, že v této době, kdy všechna zdravotnická zařízení procházejí těžkou zkouškou, není čas na žádné osobní přestřelky, ale je třeba se semknout, aby nemocnice mohla dostát svému zásadnímu poslání: poskytovat péči a zachraňovat lidské životy.