S obnovou, která v konečném součtu počítá se čtyřiceti novými přístroji, již nemocnice začala. Půjde však o delší proces. „Hotovo by mělo být do konce roku 2018," uvedl ředitel nemocnice Martin Novák. Dotace podle něj souvisí se systémem takzvané návazné péče. To znamená, že mezi sebou spolupracují nemocnice základního typu a specializovaná centra ve velkých fakultních nemocnicích. Ředitel čáslavské nemocnice ale zdůraznil, že spolupráce se specializovanými centry již probíhala před získáním dotace a byla i jednou z jejích podmínek.

Systém návazné péče spočívá v tom, že pokud pacient nemocnice v Čáslavi potřebuje nějaké speciální vyšetření, je na něj převezen do specializovaného centra některé z partnerských nemocnic. Po skončení vyšetření si pacienta znovu vezme do péče čáslavská nemocnice.

Cílem dotace je zajistit nemocnicím zařazeným v systému návazné péče odpovídající přístrojové vybavení. „Bude pořízen například nový diagnostický rentgenový přístroj, vybavení na operační sály, pro gynekologicko-porodnické oddělení a další," řekl Martin Novák.

Novinky ale nečekají jen nemonici v Čálslavi. I nemocnici v Kutné Hoře čekají změny. „Plánujeme zateplení budovy polikliniky v Kutné Hoře a obnovu paliativní péče," uvedl ředitel nemocnice v Kutné Hoře Zdeněk Heřmánek.