Pořizovací cena nového přístroje se pohybuje kolem 12 milionů korun. Vedení města jakožto zřizovatel nemocnice sice rozhodlo o uvolnění finančních prostředků na pořízení nového CT přístroje z rozpočtu města, přesto se nemocnice rozhodla sbírku vyhlásit.

Ta má být spíše projevem solidarity a sounáležitosti občanů Čáslavi a celého mikroregionu Čáslavsko vůči čáslavské nemocnici.

„Má být podporou Městské nemocnice Čáslav, zdravotnického zařízení, které v letošním roce oslaví 125 let své existence. Velmi nám záleží na jeho zachování a rozvoji ve prospěch občanů našeho regionu,“ stojí ve vyjádření nemocnice.