Dominantou vstupní místnosti infocentra je nyní dotykový panel, který návštěvníkům poskytne veškeré potřebné základní informace bez nutnosti kontaktovat zaměstnance střediska. Ti jsou ale připraveni pomoci v další z místností. Samozřejmostí je zde nespočet polic a úložných prostor pro brožury a další materiály, které mohou posloužit turistům v lepší orientaci ve městě a jeho okolí. Stejně jako před rekonstrukcí, i nyní bude centrum nabízet mnohé služby i místním obyvatelům - namátkou je možné jmenovat prodej vstupenek do Dusíkova divadla.

"Doufám, že s novou podobou informačního centra budou spokojeni jak místní obyvatelé, tak i návštěvníci, kterým toto středisko poskytuje svoje služby. Zapomenout nemůžeme ani na zaměstnance, kteří zde pracují a pro něž jsme se snažili vytvořit co nejlepší podmínky," řekl v úvodním proslovu místostarosta města, Daniel Mikš. Mezi pozvanými hosty nechyběl ani čáslavský starosta Jaromír Strnad, přítomna samozřejmě byla také ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav Soňa Dedíková, tajemník městského úřadu, Antonín Hejzlar a další pracovníci, kteří se na realizaci akce podíleli, stejně jako zástupci dodavatelských firem.

Zdeňka Nezbedová