„Model ukazuje dokonale opevněné město obklopené dvojitou hradbou s padacími mosty, vodním příkopem a valem s další hradbou, město plné zeleninových zahrádek za domy a sadů a zahrad okolo,“ popsala Jarmila Valentová z oddělení archeologie.

„Všední život středověkého města naznačuje jeho symbolická zvuková forma se zvuky probouzejícího se města s ranním štěbetáním ptáků, vřavou tržiště, dávného předchůdce supermarketů, až po večerní klekání a posléze noční obchůzku ponocného,“ dodala.

Model je doplněn předměty ze 13. až 17. století, které pochází z historického jádra města a které byly každodenně používány k přípravě jídel či ke hře a zábavě. Nechybí ani repliky středověkých oděvů a stavebnice významných objektů.