Podle starosty města Jaromíra Strnada jsou projekty k přestavbě nádraží zpracované už od roku 2016. Město ale až nyní dostalo ze stavebního úřadu Středočeského kraje rozhodnutí o umístění stavby s tím, že vlastní realizace by měla začít v letošním roce a trvat do roku 2025.

„Nejde jen o vybudování podchodu, ale o rekonstrukci celého nádraží včetně budovy,“ uvedl starosta. Konkrétně se jedná o traťový úsek v délce 2,2 kilometru.

Dosud musí cestující k vlakům chodit přes koleje a třeba takové peróny, které by usnadnily výstup i nástup do souprav tu zcela chybí.

„Nástupiště bude skvělé, protože za stávající situace je cestování mnohdy nekomfortní, zejména pro seniory,“ vysvětlila místostarostka Renata Vaculíková.

Ve stanici dojde i k úpravě kolejového uspořádání a modernizaci zabezpečovacího zařízení. Počítáno je také s vybudováním protihlukových stěn a dvou bezbariérových výtahů.

Projekt, jehož náklady železničáři odhadují na 1,2 miliardy korun, ještě zahrnuje rekonstrukci dvou železničních mostů, úpravy trakčního vedení a přeložky inženýrských sítí. Zmodernizované budou i dva blízké přejezdy.