O změnách se uvažovalo zejména z důvodů ekonomických. Jak uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad, vládou nařízené tabulkové zvyšování platů po finanční stránce zhoršuje chod organizace, což byl hlavní z důvodů, proč se o změně začalo uvažovat. Navíc ve Středočeském kraji jsou už pouze dvě nemocnice se statusem příspěvkové organizace. Kromě Čáslavi je to ještě nemocnice ve Slaném.

Nemocnice by jako společnost s ručením omezením s sebou mohla přinést určité výhody. Těmi je například volná tvorba mezd, čímž by podle slov starosty mohli být zaměstnanci lépe motivováni. Výška mzdy by se totiž mohla odvíjet od toho, kolik práce zaměstnanec vykoná a zda je kvalitně odvedená.

Proč vlastně ale k transformaci nedošlo? Městská nemocnice v Čáslavi v současné době čerpá dotace z Integrovaného regionálního operačního systému („IROP“). Podle vyjádření Ministerstva financí není takováto změna v průběhu čerpání dotace možná.

„Takové jsou zákony a nám nezbývá než je respektovat,“ poznamenal starosta Jaromír Strnad. Žádnou zásadní změnu nelze ani v následujících 6 letech očekávat. „Dotace bude čerpána ještě v průběhu letošního roku. A v následujících pěti letech musíme garantovat chod nemocnice ve stávajícím rozsahu. To byla jedna z podmínek pro přidělení dotace,“ uvedl.

Stejný postoj k situaci má i ředitel nemocnice Martin Novák, který uvedl, že obchodní organizace by měla v některých ohledech své výhody. „Mohli bychom lépe diferencovat ve mzdové rovině, ale není to zásadní věc. Vzhledem k celkové situaci ve zdravotnictví v tom nevidím problém,“ sdělil.

Nastalá situace ovšem vyžaduje řešení, aby se organizace vypořádala s finančními nedostatky a zároveň byl zachován její chod. „Budeme se snažit, aby hospodaření bylo vyrovnané. Počítám také s tím, že příspěvek na činnost nemocnice bude vyšší,“ řekl starosta. Jedním z kroků, k němuž se přistoupí, bude prý personální audit, během něhož se zhodnotí, zda všechny pracovní pozice jsou pro chod nemocnice nezbytné a plně využité. „Samozřejmě se také budeme snažit navýšit výkony,“ dodal.

Strnad ale ujistil, že v žádném případě se nemůže stát, že by se v rámci šetření zavřelo některé z nemocničních oddělení. „Udělám maximum, aby vše fungovalo bez problémů.“