„Vzhledem k brzkému termínu konání řádného zastupitelstva, které se uskuteční 9. prosince, budeme žádat o zařazení mimořádného bodu - Projednání dopravní situace ve městě Čáslavi,“ uvedl opoziční zastupitel Milan Urban (ČSSD) s tím, že cílem zařazení tohoto bodu je vytlačit kamionovou dopravu z města v rámci druhé etapy rekonstrukce obchvatu. Ta by po technologické zimní přestávce měla začít na jaře roku 2020.

Očekává se, že by opozice na jednání měla přijít s konkrétním řešením. Vedení města se diskusím nebrání, v lednu se má uskutečnit schůzka u kulatého stolu.

„Chceme, abychom si společně sedli nejen s opozicí, ale také se zástupci stavebníka a dalších institucí jako je Krajská správa a údržba silnic nebo Dopravní inspektorát, které se k objízdným trasám a použitelnosti komunikací musí vyjádřit, Město už zadalo vypracování podklaů pro jednání,“ uvedl mluvčí čáslavské radnice a člen rady města Filip Velímský.

Podle něj sice město může iniciovat změnu objízdné trasy, konečné slovo ale má vždy stavebník. „Obchvat je v majetku Kraje, pokud byla objízdná trasa městem schválená všemi dotčenými orgány, nezbývá nám ze zákona nic jiného, než ji akceptovat,“ dodal Velímský.