"V pondělí 24. června bude obchvat ještě průjezdný, bude probíhat značení objízdných tras. Uzavírka začne platit až od 25. června po odjetí ranní špičky, tedy někdy po osmé hodině," sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Vedení města, které není přímým účastníkem rekonstrukce obchvatu, nemělo v této věci příliš na výběr. Přesto se ale bude snažit na průběh prací bedlivě dohlížet.

„Město bude průběh prací za sebe nezávisle sledovat a kontrolovat zejména dodržování stanoveného harmonogramu. V případě například stavební nečinnosti, nebo dodatečných dopravních změn, se pak bude na ŘSD dožadovat vysvětlení a sjednání nápravy,“ uvedl mluvčí radnice a člen rady města Filip Velímský.

Právě ŘSD, které je investorem, s plánovanou opravou havarijního stavu mostních konstrukcí na čáslavském obchvatu přišlo již na jaře roku 2018 s představou, že stavební práce do konce loňského roku uskuteční.

„Oprava mostů na obchvatu musela být plánována paralelně s dalšími, již probíhajícími, ale i připravovanými rekonstrukcemi a na ně navázanými uzavírkami a objízdnými trasami. Původní harmonogram některých staveb nebyl dodržen, takže ze strany ŘSD bylo přistoupeno k dodatečným změnám termínů,“ vysvětlil Velímský.

ŘSD přitom poukazuje na množství závad, které je třeba opravit. „Jde o chronické poruchy živičného krytu jako jsou výtluky či koleje, nedostatečný příčný sklon, vodorovný posun opěr směrem ke středu mostu a řada dalších,“ vyjmenovala Nina Ledvinová.

Vedení města se snaží eliminovat i průjezd nákladní dopravy městem. „Byly proto předány informace o plánované uzavírce i na asistenční služby pro motoristy UAMK, Raaltrans, Bezpečné cesty. Informace převzala Zelená vlna, webová stránka nehody–uzavírky.cz v rámci celé Česká republiky a webová stránka doprava-info.cz, poskytující nejaktuálnější dopravní informace z celé ČR,“ popsal starosta města  Vlastislav Málek.