Od 1. září 2012, kdy Úkolové uskupení převzalo ochranu vzdušného prostoru pobaltských států od svých polských kolegů, zasahovali čáslavští letci vždy proti vojenským cílům Ruské federace, které porušovaly pravidla letu po civilních tratích v daném prostoru odpovědnosti. Zásah jako takový je prováděn na základě rozkazu Operačního střediska vzdušných sil (CAOC, Combined Air Operations Centre) a následně je již řízen Střediskem řízení a uvědomování (CRC, Control and Reporting Centre) v litevské Karmelavě.
Personál CRC zabezpečuje navedení hotovostních letounů k předpokládanému cíli nad územím Estonska, Litva a Lotyška včetně jejich teritoriálních a případně i mezinárodních vod.

Nárůst útok se stabilně zvyšuje

V porovnání s rokem 2009, kdy letouny JAS-39 Gripen poprvé prováděli tzv. Air Policing v Pobaltí, došlo ke zvýšené četnosti ostrých zásahů. Statistiky z posledních tří let ale ukazují, že se jedná o nárůst trvalý, se kterým se setkaly kontingenty vzdušných sil Německa, Francie, Dánska i Polska. „Mise v Pobaltí byla pro personál první rotace velmi užitečná. Provedli jsme celkem devět ostrých vzletů, jejichž výsledkem bylo poskytnutí cenných informací pro systém protivzdušné obrany NATO", zhodnotil dosavadní průběh mise náčelník operačního oddělení major Martin Pelda.
V období od 29. října do 1. listopadu 2013 úspěšně proběhla rotace létajícího a technického personálu. Celkem se u Úkolového uskupení vystřídalo po prvních dvou měsících 46 vojáků. Rotující personál byl obměněn během třech letů, které zabezpečovaly kbelské letouny C-295M CASA a litevský C-27J Spartan. Kromě předání a převzetí materiálu a techniky došlo i k nezbytné výměně zkušeností střídajících vojáků.
Nezanedbatelným faktorem této mise je skutečnost, že personál, který opustil Litvu, již zahájil k 1. listopadu 2012 plnění totožného operačního úkolu na mateřské letecké základně v Čáslavi.

podplukovník David Schreier, zástupce velitele ÚU