Navrhovaný program obsahuje jak přednesení informací přímo o vývoji v zařízení, tak rozhodování o výši odměny neuvolněného místostarosty. Takový post v Čáslavi dříve neměli; nově se jím stal Ervin Petrikovič (za ČSSD a Nezávislé), jehož hlavním úkolem je vést jednání právě v souvislosti s nemocnicí.

Zasedání zastupitelů může sledovat i veřejnost. Lze přijít přímo do divadla, nebo se podívat na přímý přenos; ten zprostředkují jak web městského úřadu, tak oficiální profil města na facebooku (Čáslav – město, které máme rádi).

S novým ředitelem nový přístup

Čáslavská nemocnice je jednou z nemnoha těch, které ve středních Čechách patří městům. Mimo jiné potřebuje personálně posílit, ale i stabilizovat napjaté mezilidské vztahy; debaty se vedou rovněž o finanční situaci. Prakticky prvním krokem nově zvolených radních se v říjnu stalo odvolání ředitelky Dity Mlynářové. Do doby, než z výběrového řízení vzejde nový kandidát, byl vedením nemocnice pověřen lékař Ctibor Provazník (je rovněž členem zastupitelstva a také reprezentuje ČSSD a Nezávislé).

Ten se rozhodl rozloučit s některými lidmi nezdravotnických profesí z kanceláří, což vyvolalo značný ohlas; někdejší starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny) dokonce hovořil o počátku „čistek“. Podle Provazníka je však nezbytné změnit fungování špitálu, aby se ho podařilo zachránit.

Zaznamenat lze nespokojené hlasy z řad zdravotníků. Svůj odchod například veřejně ohlásil primář interny Stanislav Adamec. Jana Přibylová se ohradila v souvislosti s tím, že s bývalou ředitelkou byla domluvena na svém nástupu na pozici vrchní sestry na chirurgickém oddělení k polovině listopadu, což však za nových poměrů přestalo platit – a byla jí nabídnuta pouze práce řadové sestry na interně u lůžka ve směnném provozu nebo místo sestry na endoskopiích na jednu směnu.

Vnímá to tak, že zasáhla politika – a rozhodně nesouhlasí s argumentem, že jí chybí patřičná kvalifikace a praxe; odkazuje mimo jiné na titul Bc. či na své někdejší působení na pozici staniční sestry ve fakultní nemocnici, kde vedla hemato-onkologický JIP, transplantační jednotku a jednotku separací kostní dřeně. Netají se tedy přesvědčením, že v nemocnici se uplatňují i jiná kritéria než ryze odborná.

Primář přijde, krizoví manažeři skončili

Provazník s Petrikovičem ohlašují jiné personální posily, a to navzdory všeobecnému nedostatku lékařů. Na chirurgii má nastoupit nový primář Vladimír Červinka – onkochirurg se zkušeností z řady zahraničních stáží, který se zabývá i operacemi prsů. Podle Petrikovičových slov s ním přijdou také traumatolog a staniční sestra – a všichni nastoupí již k 1. prosinci.

Další novinkou je ukončení spolupráce se společností New Dimension z Frýdku-Místku, která měla zajišťovat krizový management a vyvést nemocnici z těžkého období. Od listopadu už v Čáslavi nepůsobí – a podle vedení města se tak nemocnici daří ušetřit bezmála 90 tisíc korun měsíčně.

Místostarosta Petrikovič vzkazuje veřejnosti: „Věříme, že se nemocnice konečně začne vracet ke stavu, na který byli čáslavští pacienti zvyklí.“

Středeční jednání zastupitelů však nemá na programu jen dění kolem zdravotnického zařízení, dojde například i na zřízení finančního a kontrolního výboru, práci s rozpočtem a rozhodování o změnách týkajících se různých pozemků.