Původní termín schvalování zkomplikovala novela zákona o dotacích, jež vešla v platnost v březnu a lidé tak museli svoje žádosti předělat a podat znovu. Termín odevzdání žádostí byl 30. dubna. „V novele je například uvedeno, že žádosti musí být veřejně dostupné také na kamenné úřední desce," připomněl důvody opakovaného podání žádostí místostarosta Čáslavi Vlastislav Málek.

Olympijské sporty

Předkládané žádosti se týkaly celkem tří oblastí. První bylo poskytnutí dotací na sportovní činnosti v rámci takzvaných olympijských sportů pro mládež do osmnácti let, dále poskytnutí prostředků na údržbu tělovýchovného zařízení, kde dotaci získala Tělovýchovná jednota Sokola Čáslav. Poslední oblastí byly dotace na různé sportovní akce. Zastupitelé schvalovali ty žádosti, které byly nejprve odsouhlaseny sportovní komisí a vzhledem k navrhované částce již nebyly v kompetenci rady města. Celkem bylo na sportovní programy z rozpočtu města rozděleno na 2,1 milionu korun.
Při posuzování žádostí v oblasti sportovních akcí byla hodnocena různá kritéria. „Nemohli jsme vyhovět úplně všem žádostem. V potaz byl brán význam a tradice akce a počet sportovců, kteří se akcí účastní," uvedl ke schvalování dotací Málek.

Žádosti na sportovní činnosti byly vyhodnocovány podle bodového systému. Neuspěly například žádosti Klubu lyžařů Kutná Hora nebo Klub Ranč Dalu, Kozohlody. Pro oba subjekty bylo stejným důvodem zamítnutí žádosti to, že nemají své sídlo na území města Čáslav.

Zdravotnictví

Na mimořádném zastupitelstvu byly rovněž schváleny dotace v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Celkem bylo rozděleno něco málo přes půl milionu korun. Dotaci mimo jiné získalo K-centrum občanského sdružení Prostor, jež se týká podpory snižování rizik spojenými s užíváním drog a také prevence. Dotace dále získalo Středisko Domek a Kopretina, jejímiž provozovateli je Oblastní charita Kutná Hora, a Diakonie ČCE.