Zastupitelé termíny svých zasedání pro rok 2019 schválili těsně před koncem uplynulého roku. Sejít by se měli celkem šestkrát, kromě 11. února ještě 29. dubna, 24. června, 16. září, 4. listopadu a naposledy pak 9. prosince.

Zastupitelé zároveň stanovili výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva i městské rady. Neuvolněný člen rady bude dostávat každý měsíc odměnu ve výši tři tisíce korun, člen zastupitelstva pak tisíc korun měsíčně. Předsedové výborů zastupitelstva nebo komisí rady města obdrží měsíčně 2.400 korun, členové výboru zastupitelstva, komisí rady nebo zvláštních orgánů dostanou dva tisíce korun měsíčně. Odměny jsou neuvolněným zastupitelům poskytovány ve stanovené výši s účinností od 1. ledna. V případě souběhu nároků z funkcí náleží členu zastupitelstva nejvyšší odpovídající částka dle zastávané funkce.