Předkladatelem návrhu změny byl starosta města Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny), který argumentoval skutečností, že na dotazy a připomínky občanů je vymezena doba třiceti minut, zatímco stejný bod, v němž se vyjadřují zastupitelé, zůstával bez časového omezení.

„Jak jsme registrovali, v několika uplynulých měsících a jednáních se stávalo, že tyto dva body zabíraly většinu vymezeného času do povinné přestávky po dvou hodinách jednání. Hrozí tak situace, že body jednání, ke kterým je přijímáno usnesení, se nemusí stačit projednat,“ konstatoval starosta Čáslavi.

Opoziční zastupitel Jaromír Strnad (ČSSD) pronesl, zda by současná koalice s takovým návrhem souhlasila v době před minulými komunálními volbami, kdy byli její členové sami v opozici. Na to oponoval starosta města dříve užívaným časovým limitem tří minut, který nyní není uplatňován.

Po vzrušené diskusi byl návrh koalice na změnu jednacího řádu podle očekávání schválen.

Kriticky se k novému jednacímu řádu vyjádřil i zastupitel Milan Urban. Konstatoval, že i diskusi považuje za rovnocennou součást práce zastupitele, nicméně že chápe demokratické právo koalice svůj návrh prohlasovat. Koalice má v čáslavském městském zastupitelstvu 11 z 21 zastupitelů.