Na rozdíl od Kutné Hory, kde hlasování doprovázela diskuze a nesouhlas opozice s četností zasedání či časem jejich zahájení, v Čáslavi se o návrhu hlasovalo bez protestů a navržené termíny byly přijaty jednomyslně. I nadále se zastupitelé budou scházet na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi a nezmění se ani den či čas – řádná zasedání se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin.

Po Novém roce se zastupitelé poprvé sejdou 11. února. Dále dle harmonogramu 29. dubna, 24. června, 16. září, 4. listopadu a 9. prosince. „Uvedené termíny byly stanoveny po dohodě s vedoucími odborů tak, aby vyhovovaly k vyjednáváním nebo pro rozpočtová opatření. Vycházeli jsme tedy z potřeb města,“ vysvětlil na zasedání místostarosta města Martin Horský.

Nově také nebudou příspěvky zastupitelů limitovány třemi minutami. „Já jsem proti tomu vždy vystupoval a jeden z prvních kroků byl, že jsme řekli, že touto cestou nepůjdeme,“ osvětlil starosta Vlastislav Málek.