Celostátní přehlídku zahájí páteční a sobotní dopolední taneční představení Barbory Látalové a kolektivu Karneval zvířat v Městském Tylově divadle. Představení zpracovává téma „živly", kterému se následující den budou věnovat děti v tvůrčích dílnách. Výsledky dílen pak představí tanec v exteriéru města v odpoledních hodinách v sobotu a v neděli. Pro pedagogy je uchystán sobotní tanec v semináři s Klárou Čížkovou na téma „Tělo jako zdroj péče o sebe". Rovněž je připraven nedělní tanec v rozboru, což znamená setkání v rámci diskusi s lektorským sborem nad jednotlivými choreografiemi.
Hlavní program Dítě v tanci se bude konat v Městském Tylově divadle v pátek a v sobotu vždy od 19 hodin. Před začátkem pátečního zahajovacího představení bude slavnostně předána prestižní Cena ministerstva kultury paní Martině Hroudové z Ústí nad Labem.

Prestižní oborové přehlídce v Kutné Hoře předcházelo dvanáct postupových přehlídek krajských, kterých se účastnilo celkem sto třicet jedna dětských skupin s dvě stě osmdesáti choreografiemi. Na přehlídkách účinkovalo celkem dva a půl tisíce dětí. Z krajských postupových přehlídek bylo odbornými porotami navrženo čtyřicet čtyři nominací na celostátní přehlídku, jako výraz nejvyššího prestižního ocenění. Z těchto nominací programová rada vybrala pro dramaturgii dvou přehlídkových večerů dvacet čtyři choreografií, které na diváky čekají v hlavním programu přehlídky. Přehlídka se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Města Kutná Hora.