Zástupci projektu navštíví žáky na ZŠ Náměstí Jana Žižky z Trocnova v 8 hodin a posléze i děti na ZŠ Masarykova, a to v 10:40 hodin.

Žáci se setkají s Václavem Havlíčkem, vedoucím reaktorového bloku jaderné elektrárny Temelín. Besedovat se ale nebude jen o Temelíně či jaderné energetice. Řeč bude i o všech souvislostech energetiky ekonomických, ekologických i sociálních.

Mnoho témat

Děti se tak během besedy dozvědí o přednostech a záporech jednotlivých zdrojů energie. Dále o tom, že v současné době dvě miliardy obyvatel Země nemají přístup k elektřině a že denně na světě přibývá dalších 200 tisíc lidí. Ale i o dopadech zpracovávání uhlí na životní prostředí a dalších závažných tématech.

Vedoucí besedy navíc během diskuze na malém fotovoltaickém panelu spojeném s elektromotorem ukáží v praxi přednosti i nevýhody solární energetiky. Žáci si tak doslova na vlastním těle mohou vyzkoušet měření radioaktivity různých látek a další zajímavosti. Projekt Energie budoucnost lidstva probíhá na školách v celé České republice nepřetržitě od roku 2000. Dosud se jej zúčastnilo více než 185 tisíc studentů a studentek. Jeho cílem je objektivní a všestranné informování mladých lidí o všech aspektech a souvislostech energetiky. Dále jejich motivace k hospodárnosti při využívání energetických zdrojů a také k zájmu o přírodovědné a technické obory. Na podzim loňského roku byl projekt v rámci kontrolní mise vídeňské Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) vyhodnocen jako příklad dobré praxe a jeho zkušenosti doporučeny k využití ve všech členských zemích MAAE