Centrum si klade za úkol napomoci bývalým trestancům nejen k zaměstnání, ale 
i k zamezení recidivy, která je v České republice vysoká – dosahuje až 60 procent. „Důvodem bývá častokrát skutečnost, že propuštění i přes svoji snahu znovu se začlenit do společnosti nenaleznou kvůli předsudkům ostatních pracovní uplatnění, nemohou tedy řešit své další sociální problémy zahrnující dluhy 
a páchají tedy ve mnoha případech opětovně trestnou činnost," podotkla Ouředníčková.
Pracovníci Rubikonu zdůrazňují, že zlepšení tohoto stavu by znamenalo nejen výrazné zlepšení bezpečnostní situace a ochrany soukromého 
i veřejného majetku, ale také úsporu peněz nás všech. Pobyt jednoho vězně totiž stojí daňové poplatníky zhruba tisíc korun denně.
Doposud sdružení Rubikon centrum poskytovalo prostřednictvím své pracovní agentury pomoc v rámci Středočeského kraje v okresech Praha-východ a Praha-západ, dále pak v Praze, Ústeckém 
a Karlovarském kraji, a sice 
s velmi dobrou odezvou. 
„V roce 2013 každý pátý zájemce o získání zaměstnání, který s námi navázal kontakt, nalezl uplatnění. Téměř devadesát procent z těchto zaměstnaných uchazečů setrvalo v zaměstnání i po zkušební době, z čehož máme obrovskou radost," doplnila Lenka Ouředníčková.

Od poradenství 
k zaměstnavateli

V Kutné Hoře bude Rubikon působit přímo v budově úřadu práce v prostorách Informačního a poradenského střediska pro změnu a volbu povolání, a to každý čtvrtek. Spolupracovat bude ale jen s těmi, kteří opravdu budou o práci stát. Postupně nabídne zprostředkování zaměstnání motivovaným uchazečům 
a uchazečkám s kriminální minulostí. Poskytne pracovní poradenství, osloví stabilní zaměstnavatele a získá je pro spolupráci. Nabídne i mzdový příspěvek po dobu prvních šesti měsíců pracovního poměru.

Další spolupracovníci

Rubikon ale nebude na své snažení sám. V první řadě naváže úzkou spolupráci s Úřadem práce v Kutné Hoře, který nebude pouze pasivním poskytovatelem prostor. Bude dodávat vhodné uchazeče a referentky zaměstnanosti budou informovat své klienty 
o této možnosti. Dalším zdrojem kandidátů budou pobočky Probační a mediační služby 
v Kutné Hoře a Kolíně.

Pracovní agentura Rubikon má v současné době padesát spolupracujících zaměstnavatelů. Z dotazníkového šetření o spokojenosti se službami pracovní agentury mezi zaměstnavateli vyplynulo, že si váží pečlivého výběru kandidátů, a sto procent z dotázaných zaměstnavatelů je ochotno Rubikon doporučit dalším zaměstnavatelům.

Ředitel Úřadu práce v Kutné Hoře Václav Kaše připomněl, že i pracovnice poradenství se snaží vykonávat obdobnou činnost jako agentura Rubikon. „Vzhledem k dalším povinnostem a pracovním úkolům nemohou tuto práci vykonávat v takovém rozsahu jako agentura. Proto i v zájmu našich společných klientů rozšíření služeb vítáme. Doufám, že se nám podaří společně pro klienty zaměstnání získat a také udržet," uvedl Kaše.

Podporu práci agentury Rubikon vyslovil i místostarosta Kutné Hory Jiří Franc. „Máme tu rozjetých několik projektů, které se týkají sociální sféry. Například nám tu působí čtyři asistenti prevence kriminality, se kterými máme dobré zkušenosti. Plánujeme ale i další projekty, například v práci s mládeží. Každá snaha o zlepšení sociální situace je vítána, a přeji tak agentuře hodně úspěchů," řekl.