Den otevřených dveří se v centru v Dolní ulici uskuteční od 10 do 15 hodin a příchozí návštěvníci se zde budou moci seznámit se nabídkou služeb a půjčovnou pomůcek. Budou si moci prohlédnout prostory, kde se pravidelně schází senioři a zdravotně postižení na tvoření a trénování paměti. K vidění budou i výrobky, které ve zdejší dílně vznikly.

V rámci Dne otevřených dveří se navíc návštěvníci budou moci seznámit se s pomůckami pro zrakově i sluchově postižené a nechat změřit tlak a glykemii u pracovníků Českého červeného kříže. Ke koupi zde navíc budou baterie do sluchadel, čaje, bylinky, mýdla a svíčky.