„Je třeba tyto domy připojit na vodovod, kanalizaci a plynovod. Potrubí se zavádí protlakem, takže nebude nutné přerušit provoz v celé šířce vozovky,“ vysvětlil starosta Jan Uher. „Termín dokončení prací je stanoven na 11. července,“ dodal Vladimír Volf z odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně. V současné době mohou kvůli výkopům projíždět vozidla pouze po jedné straně vozovky. Přenosným dopravním značením je v tomto úseku povolená rychlost omezena na třicet kilometrů v hodině.