Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. První ročník se uskutečnil v roce 2016, v České republice se iniciativa koná od roku 2018, kdy se zapojilo pětadvacet objektů včetně katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci.

Adventní tvoření a vánoční jarmark se konal o víkednu Čestíně.
O tvoření v Čestíně byl obrovský zájem. Hitem byly adventní věnce

Letos se v Kutné Hoře kromě sedlecké katedrály do aktivity zapojí i Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Katedrála v Sedlci a kostel sv. Jakuba budou tak ve středu 29. listopadu od 17.00 do 7.00 nasvíceny červeným světlem. Do chrámu sv. Barbory bude možné 29. listopadu během otevíracích hodin (10.00 – 17.00) přijít a v jedné z kaplí zapálit červenou svíčku.