Zejména pokud společnost zrovna prochází zpožďovacím obdobím. Aktuálně se něco podobného dotýká desítek lidí z Kutnohorska. Takřka každý vlakový spoj na trase Praha – Kolín je několik minut zpožděný. Pokud se navíc někdo vrací v pozdějších večerních hodinách do Kutné Hory, může uvíznout ještě v Kolíně čekáním na další spoj.

„Vracela jsem se z Prahy vlakem, který odjížděl po sedmnácté hodině. Před Kolínem jsme zůstali hodinu stát, kvůli krádeži kabelů. Další půl hodinu jsem strávila v Kolíně čekáním na další spoj,“ upozornila čtenářka Deníku na fakt, že v případě dlouhodobějších zpoždění na sebe navazující spoje nečekají a náhradní spoj České dráhy nevypraví. O ranním dojíždění do Prahy ani nemluvě.

Dopravce za většinu zpoždění prý nemůže

Podle vyjádření tiskového oddělení společnosti by si však měl člověk vybírat spoje s dostatečnou rezervou na přestup. K časům odjezdů a příjezdů si je tedy potřeba připočítat takřka pokaždé vždy alespoň patnáct minut. Cestující nikdy neví, kde uvízne a náhradní dopravu většinou pružně nikdo nezajistí. Je to složité, je to na pasažérovi.

Podle slov Petra Šťáhlavského se navíc jedná o zpoždění, která nemohou České dráhy ovlivnit. „Po započtení příčin, jako krádeže či sebevraždy a stavby na železnici je devadesát procent zpoždění mimo vliv naší společnosti,“ vypočetl Šťáhlavský.

Co se zpoždění z důvodu výstavby týče, padá tedy odpovědnost na Správu železniční dopravní cesty. Alespoň tak situaci interpretuje mluvčí Českých drah. „Pokud jde o modernizaci tratí, výluky s tím spojené a podobně, včetně dopadů na dopravu, pak by se měli cestující se svými výhradami k této činnosti obracet na Správu železniční dopravní cesty,“ sdělil mluvčí Českých drah.

U nás jen zaplaťte

Nejdříve je tedy nutné si zjistit, kdo za zpoždění může a poté se domáhat nápravy u viníka. Jinými slovy, obrátit se na druhou státní organizaci, která vznikla v roce 2003 rozdělením státního gigantu České dráhy. Nová akciová společnost České dráhy, od té chvíle jako přepravce totiž nese odpovědnost jen za deset procent zpoždění.

Logické vysvětlení, až na to, že jízdné zaplatí cestující právě u okénka Českých drah. Uzavře tak smlouvu se svým dopravcem, nikoliv se Správou železniční dopravní cesty, nebo s Ředitelstvím silnic a dálnic v případě dopravy silniční. Alespoň stěžovat by si proto mohl.

Nárok na náhradu jízdného v případě zpoždění však nemají ve většině případů ani cestující v Evropě. Nejsme z tohoto pohledu příliš velkou výjimkou. Změní to až nařízení Evropského parlamentu, které vstoupí v platnost přibližně za rok.

Pro dopravní společnosti bude závazné a pokud například cesta zákazníka ztratí díky zpoždění smysl, vrátí mu jízdné.