Projekt vybudování nové depozitární muzejní knihovny se připravoval už od roku 2018 a do jeho výstavby investoval Středočeský kraj – zřizovatel muzea.

„S dlouhodobě vhodným uložením knižních jednotek odborné knihovny se muzeum potýká mnoho let. V době mého působení ve funkci ředitelky muzea se odborná knihovna stěhovala několikrát, naposledy do depozitáře Státního okresního archivu v Kutné Hoře, kde byly knihy uloženy 18 let,“ uvedla ředitelka muzea Světlana Hrabánková.

Slavnostní otevření depozitáře za účasti zástupců muzea, dodavatele stavby a Středočeského kraje se vzhledem k epidemiologické situaci nemohlo uskutečnit.

„Jsem velmi ráda, že toto stěhování do nového depozitáře, vybaveného vzduchotechnikou, protipožárním zabezpečením a pojízdnými kompaktními regály, je stěhováním, doufejme, posledním. Velmi si vážím podpory Středočeského kraje, který stavbu ze svého rozpočtu financoval částkou 15,6 miliónu korun,“ doplnila Hrabánková.

Příprava stavby nového depozitáře byla zahájena v roce 2018, dokončena pak byla v červenci loňského roku. Dvoupatrová novostavba haly knihovního depozitáře je propojena s původním sbírkovým depozitářem, čímž vznikl depozitní areál muzea, ve kterém bude uložena většina z přibližně 180 tisíc sbírkových předmětů.

První podlaží haly nového depozitáře je vyčleněno především pro sbírku historického nábytku, která se přesunula z původního, přeplněného depozitáře. Pracovníci odborného oddělení tak získali větší prostor pro manipulaci, vhodné uložení předmětů i možné rozšiřování sbírky. V druhém podlaží haly je v pojízdných regálech uloženo zhruba 30 tisíc svazků odborné a 5 tisíc svazků sbírkové knihovny.

„Stěhování proběhlo před Vánoci bez větších problémů,“ doplnil vedoucí odborného oddělení Českého muzea stříbra Josef Kremla. „Jen pro představu: stěhovací firma s asistencí pracovníků odborného oddělení přesunula během tří dnů více než 30 tisíc knih, tedy přes 700 krabic a beden,“ dodal Kremla.