Oblastní charita Kutná Hora tam poskytovala i služby lidem bez domova. Ti nové zázemí našli v Sedlci v areálu bývalé cihelny.

Charitní šatník bude další službou, kterou čeká stěhování. Podle starosty města Josefa Viktory se na tom obě strany dohodly.

„V budově v Trebišovské ulici, kde bude vybudována nová školka, nadále zůstávají dvě střediska charity: pečovatelská služba a občanská poradna,“ uvedl ředitel Oblastní charity Kutná Hora Robert Otruba.

Šatník poskytuje oděvy za symbolické příspěvky lidem v krizi nebo s nízkými příjmy, rodinám žijícím na hranici životního minima, matkám s dětmi nebo lidem bez domova. Rovněž přijímá darované oděvy.