„Rádi uvítáme všechny, koho zajímají naše aktivity, ať už po Novém roce v nové budově, nebo do té doby na starých adresách v Tylově či Puškinské ulici,“ řekla vedoucí střediska Markéta Machanová.

Aktivity střediska jsou široké a letošní rok je pro něj zatím velmi úspěšný. Daří se mu realizovat hned několik projektů. „Ke konci se začíná chýlit projekt Babičko, nauč mě, který podporuje mezigenerační setkávání dětí a seniorů a spojuje aktivity seniorů s dětmi z Rodinného centra Kopretina v Čáslavi,“ prozradila vedoucí, že projekt podpořil Fond skupiny KB a Modrá pyramida.

Projekt byl velmi úspěšný, konala se řada setkání, během nichž se tvořilo, povídalo a dokonce jelo i na výlet. „Na projekt bude navazovat Babičko, společně to zvládneme, jehož cílem je společné a zábavné budování kladného vztahu k přírodě,“ doplnila.

Seniory jsou hojně využívané i aktivizační služby podporované Humanitárním fondem Středočeského kraje.

„Aktivizační služby zahrnují například povídání u kávy na různá témata nebo cestování prstem po mapě. Společně se tak podíváme na místa, která klienti už nemohou kvůli zdravotním důvodům či věku navštívit,“ vysvětlila vedoucí a dodala, že v září je čeká beseda se spoluautorem oblíbeného seriálu Četnické humoresky a autorem mnoha knih s četnickou tématikou Michalem Dlouhým.

Další aktivitou, kterou středisko realizuje s pomocí Nadačního fondu J&T, je Pomoz mi, abych to dokázal sám.

„Jedná se o motto Montessori pedagogiky, v činnostech se využívají montessori a didaktické pomůcky pro nácviky různých pracovních činností a vzdělávání. Díky pravidelnému využívání těchto pomůcek při běžných činnostech dochází k posunu dovedností a schopností osob se zdravotním postižením v praktickém životě,“ vysvětlila Machanová.