Stavba skladu munice Červený vrch pro leteckou základnu Čáslav u obce Chotusice započala loni v prosinci a dokončena by měla být v červnu roku 2008.
Letecká základna až do prosince roku 1998 skladovala munici v Adamově. „Tento objekt při změně legislativy a služebních předpisů přestal vyhovovat potřebám letecké základny,“ sdělil náčelník odboru logistiky vojsk Peter Hatala s tím, že munice byla od tohoto roku skladována v objektech centrálních skladů munice Armády České republiky. Tento objekt byl prohlášen za nepotřebný a v současné době již není majetkem vojenské správy.

V souvislosti s výstavbou nového muničního skladu by občané Chotusic mohli mít obavy z případného útoku teroristů, ale překvapivě opak je pravdou. „Strach nemáme. Co jsem slyšel, tak by se nemělo nic stát a občanům zde nic nehrozí,“ řekl Daniel Šlechta. „Podle mě je to dobrá věc, že zde staví nový muniční sklad. Věřím, že to je bezpečná stavba,“ přidal se Jan Linhart.

Podle vojenského náčelníka Hataly se jedná o betonové kobky, které plní funkci skladovacích prostorů a zároveň jsou odolné proti útoku teroristů. Množství skladované munice má odpovídat potřebám letecké základny. „Projektová dokumentace omezuje kapacitu tak, aby v případě nehody nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví obyvatel blízkých obcí ani zaměstnanců letecké základny,“ řekl náčelník odboru logistiky s tím, že v objektu bude munice pouze skladována. Nebude tedy docházet k jejímu zkoumání. „Pokud dojde munici životnost, odsuneme ji do centrálních skladů,“ dodal Hatala.

Nový muniční sklad pohltí přes sto milionů korun. „Objekt je technologicky výjimečný, vlastně se jedná o jedinečnou stavbu, na níž se podílela řada specialistů různých firem,“ podotkl Josef Strapáč, ředitel stavební společnosti Czasch.