V loňském roce chrám sv. Barbory navštívilo celkem 200 167 osob, tj. o 75 580 osob více než v roce 2021. To už je pořádně vysoké číslo, pro srovnání, je to jako kdyby do Kutné Hory vyrazili všichni obyvatelé Plzně (čtvrtého největšího města republiky!) a cestou přibrali ještě všechny Kolíňáky. A to se počet návštěvníků ještě stále nevyšplhal na čísla z doby předcovidové, kdy by se zmiňovanými přijely ještě celé Teplice a Jihlava.

Takovému množství návštěvníků už je potřeba nabídnout nějaký servis, s jednou paní za pokladnou prodávající vstupenky už by to dnes opravdu nešlo. O tom, na co se návštěvníci obou chrámů mohou v pomalu nastávající hlavní sezoně těšit, jsem si povídal s vedoucí provozu památek Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora Kristýnou Drahotovou.

Kristýna Drahotová, vedoucí provozu památek Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.Kristýna Drahotová, vedoucí provozu památek Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.Zdroj: Deník/Jan Šmok

Kolik lidí tvoří tým, který se celoročně stará o provoz chrámů a vše s tím související?
Nás, kteří máme provoz chrámu jako denní chléb, je dvanáct. K ruce máme brigádníky, kterých je okolo třiceti, a musím jmenovat i ostatní kolegy z arciděkanství. Provozní tým spolupracuje velmi úzce s celým chodem naší farnosti, s panem arciděkanem Vladislavem Brokešem v čele.

Zdroj: Youtube

Průlet chrámem svaté Barbory na YouTube kanálu Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.

Co všechno musí takový tým zajistit? 
Našim hlavním úkolem je, aby se u nás návštěvníci cítili vítaní. Snažíme se jim zprostředkovat unikátní atmosféru našich chrámů a zajistit, aby odcházeli s intenzivním zážitkem. Vedle péče o návštěvníky sem patří průvodcování a prodávání upomínkových předmětů, ale také podávání informací v našem infocentru, objednávání komentovaných prohlídek, neustálá aktualizace tiskovin, které se k návštěvníkům dostávají, správa webu, objednávání a doplňování zboží, úklid chrámu, ale i veřejných toalet.

Otevření církvického obchvatu ulevilo provozu v obci jen částečně.
Obchvat Církvice: k benzince se řidiči dostanou jen přes obec, místní se bouří

Nesmím zapomenout i na provoz chrámu během kulturních akcí, svatebních obřadů, ale i během liturgických obřadů, kdy se stáváme součástí organizačního týmu arciděkanství. Nedá mi to, musím u této otázky zmínit i radost, která je spíše bonusem než prací. Právě proto, že jsme součástí i duchovního chodu chrámu, prožíváme krásné chvíle během slavností a výjimečných událostí. Společným zájmem nás všech je, kromě historie a kulturního odkazu, předat návštěvníkům i duchovní rozměr chrámů, který nám předkové zanechali.

V loňském roce jste představili nový vizuální styl a spustili nové webové stránky. Co dalšího jste už připravili a co nového chystáte letos? 
Postupně podle nového stylu měníme veškeré komunikační prostředky, jako je navigační systém, veškeré informační cedule a formuláře, vytvořili jsme nové tištěné průvodce po chrámu sv. Barbory v českém i anglickém jazyce. Návštěvníci mají nově k dispozici také brožurku o výstavbě chrámu. Letos budeme pokračovat, chceme se zaměřit zejména na vylepšení servisu pro návštěvníky. Výše zmíněné tiskoviny bychom rádi nabídli i v jiných jazykových mutacích, přizpůsobíme je graficky podle nového vizuálu. A plánujeme i praktické inovace, asi největší je zakoupení nového automatu u toalet, kde mohou nyní návštěvníci platit kartou.

Jezuitská kolej v Kutné Hoře, sídlo Galerie Středočeského kraje (GASK).
GASK nabízí milovníkům umění v březnu pestrý program. Zkrátka nepřijdou ani děti

Na co nového se mohou návštěvníci těšit v oblasti upomínkových předmětů? 
I na nich jsme začali pracovat už na sklonku léta roku 2022, první vlaštovkou jsou tašky, svíčky, trička nebo obaly na oplatky a záložky do knížek. Velmi brzy se na našich pultech objeví další drobnosti, mohu jmenovat třeba hrnky a zrcátka, a mnoho dalšího. Snažíme se postupně měnit sortiment zboží, a to tak, aby si návštěvníci, ale i Kutnohořané, měli kam zajít pro zajímavý dárek z Barbory.

Letošní významnou novinkou v Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora je celoročně otevřený kostela sv. Jakuba. Co čeká na návštěvníky v něm? 
Po rozsáhlé rekonstrukci kostela, která byla spolufinancována Evropskou unií z dotací IROP, jsme návštěvníkům nově zpřístupnili nejen přízemí kostela, ale i Charvátovskou kruchtu, která se nachází nad Mincířskou kaplí, nejstarší částí severní lodi kostela. Stejně jako v chrámu sv. Barbory mají k dispozici on-line aplikaci do mobilního telefonu, která obsahuje interaktivní mapu s textem, fotografie a audioprůvodce. Na kruchtě jsou také k vidění unikátní umělecké exponáty z našeho depozitáře – křídlo z původního oltáře chrámu sv. Barbory s reliéfem svaté Barbory, socha Assumpty z kostela Matky Boží Na Náměti a tři andělé s Nástroji Kristova utrpení z lavic chrámu sv. Barbory. Od ledna už si příchozí mohou prohlédnout také vzácné obrazy Petra Brandla a Františka X. Palka, které se vrátily na hlavní oltář kostela po náročném restaurování.

Mimochodem, bývalo zvykem, že do katedrály sv. Barbory měli Kutnohořané vstup zdarma, platí to stále? A jak je tomu v kostele sv. Jakuba? 
Ano, je to tak, Kutnohořané mají vstup do chrámu sv. Barbory zdarma. Jsme rádi, že si stále více lidí zvyká navštívit chrám během každodenní vycházky nebo si přijde odpočinout během polední pauzy. Známe se jmény a sdílíme spolu všední drobnosti. Kostel sv. Jakuba je otevřený zcela zdarma, tedy nejen pro kutnohorské, ale pro všechny návštěvníky.

Prostory chrámů jsou využívány, kromě bohoslužeb, také k pořádání hojně navštěvovaných kulturních akcí. Na které se mohou Kutnohořané a návštěvníci města těšit letos? 
V chrámu sv. Barbory a v kapli Božího těla se můžete už pošestnácté těšit na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2023. Čeká nás také jeden koncert festivalu Operní týden. Chrám oživí i koncert s názvem Gospel Parade, který pořádá festival Prague Proms. Mohu také prozradit, že k nám zavítá americký pěvecký sbor Yale Alumni Chorus nebo Prague cello quartet. V kostele Matky Boží Na Náměti potom v květnu zahraje Kutnohorský komorní orchestr. Během července a srpna se opět staneme součástí festivalu Kutnohorské léto a nabídneme návštěvníkům noční prohlídky chrámu sv. Barbory.

Spíše osobní otázka na závěr. Kancelář máte pod zvonicí se svatobarborskými zvony, staráte se o provoz katedrály … užíváte si takové prostředí, nebo už vám zevšednělo? 
Nezevšednělo, naopak, jsem v neustálém úžasu. Čím déle tu jsem a více a více se nořím do práce pro farnost, objevuji zdroje inspirace nejen z dědictví od našich předků, ale od všech lidí se kterými mohu spolupracovat.