Začne se v 10 hodin mší svatou u svatého Jakuba s diecézním biskupem Janem Vokálem. Od 11.15 hodin se otevřou dveře školy a bude možné si prohlédnout její prostory spolu s výstavami na chodbách.

Ve 13 hodin bude možné v aule školy navštívit přednášku Davida Boumy, jednoho z prvních školních spirituálů, na téma Úloha školy v teorii nevzdělanosti Konrada Liessmanna aneb vážné i veselé reminiscence k slavnému čtvrtstoletí Církevního gymnázia v Kutné Hoře.

Vrcholem společného programu bude koncert žáků školy pod vedením Beaty Peterkové Kotyzové v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, který začne v 15 hodin. Odpoledne vyplní volná zábava, vzájemná setkání a společné vzpomínání.