Nyní školku navštěvuje 28 dětí, druhá třída bude umístěna ve stejném objektu. Kapacita nové třídy bude 17 dětí. Třída s menším počtem dětí bude přednostně vybavena Montessori pomůckami. Právě menší počet dětí ve třídě umožní pedagogům naplňovat filozofii školy.

Mateřská škola má dvě hlavní priority: přátelské vztahy mezi dětmi a vztahy mezi zaměstnanci a rodiči dětí a vytváření podnětného prostředí, kde je věnována pozornost jednotlivci.

Ne 'jako', doopravdy v duchu Montessori

"Druhá třída bude nabízet připravené, laskavé a přívětivé prostředí, z něhož děti můžou vykročit směrem k samostatnosti. Nábytek bude přizpůsoben potřebám dětí. Nebudou zde kuchyňské koutky jenom „jako“, ale děti budou mít opravdický kuchyňský kout s možností umýt si po sobě nádobí, připravit si svačinu, uvařit si čaj z bylinek, které si společně nasbírají a usuší," prozradila ředitelka školky Barbora Křivohlavá.

Nebude chybět ani pohyb, děti budou trávit dostatek času na zahradě školky či při výletech do přírody.

Předškolní program bude umožňovat dětem získat bohaté praktické zkušenosti s materiály speciálně navrženými pro výuku matematiky, jazyka, aktivity z praktického života, smyslové výchovy i výtvarné výchovy. Pedagogové budou vést děti s hlavním mottem Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.